Το Modalverb sollen

CA106

 

Το Modalverb sollen εκφράζει μια αναγκαιότητα που προκύπτει από εντολή-προτροπή τρίτου στο υποκείμενο.

 

Παραδείγματα

εντολή-προτροπή στο υποκείμενο:

Ich soll einkaufen gehen. Meine Mutter sagte zu mir: "Geh einkaufen!"
Ich soll Sport treiben. Mein Arzt sagte zu mir: "Treib Sport!"

 

 

Η εντολή-προτροπή στο υποκείμενο μπορεί να προέρχεται όχι μόνο από ένα πρόσωπο αλλά και από κάτι αφηρημένο όπως για παράδειγμα από ηθικές αρχές ή κανόνες.

 

Παραδείγματα εντολή-προτροπή στο υποκείμενο ως
Du sollst ehrlich sein. ηθική αρχή
Man soll seinen Hund an der Leine führen. κανόνας


CA106A

Διαφοροποίηση μεταξύ sollen και müssen

 

Το Modalverb müssen εκφράζει γενικότερα μια αναγκαιότητα, ενώ το sollen μια αναγκαιότητα που προκύπτει από μια προτροπή που απευθύνεται στο υποκείμενο από κάποιον τρίτο.

 

Παραδείγματα    
Paul soll morgen Überstunden machen. α. επειδή του το ζήτησε ο διευθυντής του
αναγκαιότητα (προτροπή)
Paul muss morgen Überstunden machen. β. επειδή θέλει να ολοκληρώσει το έργο του
αναγκαιότητα
γ. επειδή χρειάζεται χρήματα
αναγκαιότητα
δ. επειδή σήμερα ήταν άρρωστος
αναγκαιότητα

 

 

Αυτό σημαίνει, ότι το müssen καλύπτει τη σημασία του sollen, όμως για να γίνει σαφές ότι πρόκειται για προτροπή απαραίτητα είναι τα συμφραζόμενα.

 

Παραδείγματα
Paul muss morgen Überstunden machen, weil das sein Chef von ihm verlangt hat.
=
Paul soll morgen Überstunden machen.

 

Αν λοιπόν γίνεται σαφές από τα συμφραζόμενα ότι πρόκειται για προτροπή, τότε μπορεί το müssen να αντικαταστήσει το sollen.

 

 

Εκτός αυτού διαφέρει η ένταση της αναγκαιότητας που εκφράζεται. Το müssen εκφράζει μια πιο επιτακτική αναγκαιότητα.

 

Παραδείγματα σημασία ένταση της αναγκαιότητας
Du sollst einkaufen gehen! Σε προτρέπω να πας για ψώνια. +
Du musst einkaufen gehen!

Δεν έχεις επιλογή. Αν δεν πας για ψώνια, θα υπάρξουν συνέπειες.

+ +


CA106B

Διαφοροποίηση μεταξύ nicht sollen και nicht müssen

 

Το Modalverb sollen στην άρνηση (nicht sollen) εκφράζει απαγόρευση, η άρνηση του müssen (nicht müssen) σημαίνει ότι κάτι δεν είναι αναγκαίο.

 

απαγόρευση
απουσία αναγκαιότητας
nicht sollen
nicht müssen

 

 

Η άρνηση του sollen αναφέρεται στο απαρέμφατο με το οποίο συνδέεται, η άρνηση του müssen αναφέρεται στο ίδιο το Modalverb.

 

απαγόρευση
παράδειγμα περίφραση
nicht sollen
Du sollst ihn nicht benachrichtigen!
Es ist notwendig, dass du ihn nicht benachrichtigst.

 

απουσία αναγκαιότητας
παράδειγμα περίφραση
nicht müssen
Du musst ihn nicht benachrichtigen! Es ist nicht notwendig, dass du ihn benachrichtigst.

 

 

Το κλασικό Modalverb για τη διατύπωση μιας απαγόρευσης είναι η άρνηση του dürfen (nicht dürfen). Συγκριτικά με το nicht sollen το nicht dürfen εκφράζει μια πιο επιτακτική απαγόρευση. Διαφοροποίηση στην ένταση υπάρχει και στο nicht müssen σε σύγκριση με το nicht brauchen όσον αφορά την απουσία αναγκαιότητας.

 

απαγόρευση
απουσία αναγκαιότητας
'ενταση
nicht sollen
nicht brauchen
+
nicht dürfen
nicht müssen
+ +


CA106C

Με τον όρο ότι το υποκείμενο δεν είναι πρόσωπο το sollen εκφράζει συχνά ένα σκοπό, στόχο, ένα σχέδιο, μια πρόθεση ή μια λειτουργία.

 

Παραδείγματα
Die Krawatte soll zu einem grauen Anzug passen.
Diesem Band soll noch ein zweiter folgen.
Hier soll ein neues Uni-Gebäude entstehen.
So soll die Zahl der vielen Einzelfahrer reduziert werden.
Die Änderung des Strafrechts soll mögliche Täter abschrecken.


CA106D

Το sollen στον Konjunktiv II εκφράζει μία πρόταση, σύσταση ή συμβουλή.

 

Παραδείγματα
In Zukunft solltest du vorsichtiger sein.
Zumindest alle drei Tage solltest du dich bewegen.

 

 

Σε ερωτήσεις το sollen έχει μια παρόμοια λειτουργία. Εκφράζει αναποφασιστικότητα και ζητά μια συμβουλή. Σε αυτή την περίπτωση το sollen βρίσκεται στο πρώτο πρόσωπο και στην οριστική.

 

Παραδείγματα
Soll ich ihn benachrichtigen?
Was soll ich tun?


CA106E

Το Modalverb sollen τονίζει την υπόθεση μιας υποθετικής ή εναντιωματικής πρότασης. Σε αυτή την περίπτωση βρίσκεται στον παρατατικό του Konjunktiv II.

 

Παραδείγματα
Wenn du ihn sehen solltest, grüße ihn von mir.
Selbst wenn ich alles verlieren sollte, werde ich hingehen.

 

 

Το sollen μπορεί να βρίσκεται στην πρώτη θέση, τότε όμως παραλείπεται ο υποθετικός σύνδεσμος.

 

Παράδειγμα
Solltest du ihn sehen, grüße ihn von mir.


CA106F

Και σε πλάγιες προτροπές χρησιμοποιείται το sollen για την απόδοση μιας επιτακτικής προτροπής. Πρόκειται για μια λειτουργία που αφορά τον πλάγιο λόγο.

 

Παραδείγματα
Er hat mir gesagt, ich solle ihn sofort benachrichtigen.
Paul hat Sonja aufgefordert, sie solle ihn so schnell wie möglich zurückrufen.


CA106G

Επίσης το Modalverb sollen εκφράζει στον παρατατικό της οριστικής το μέλλον στο παρελθόν.

 

Παραδείγματα
Er lernte die Schauspielerin, die später seine Frau werden sollte, in Frankreich kennen.
Das sollte sich allerdings als Trugschluss erweisen.


CA106H

Το Modalverb sollen χρησιμοποιείται και σε ερωτήσεις που εκφράζουν αμφιβολία. Σε αυτή την περίπτωση το sollen βρίσκεται στον Konjunktiv II.

 

Αν η ερώτηση εισάγεται με μια ερωτηματική αντωνυμία, τότε το sollen μπορεί να είναι στον ενεστώτα οριστικής.

 

Παραδείγματα
»Ich glaube, dass er es getan hat.« »Warum soll(te) er es getan haben.
Sollte er es sich inzwischen doch anders überlegt haben?