Πολλαπλασιαστικά αριθμητικά

EA23

 

Τα πολλαπλασιαστικά αριθμητικά σχηματίζονται με τον απόλυτο αριθμό και την κατάληξη -fach και φανερώνουν από πόσα απλά μέρη αποτελείται κάτι. Χρησιμοποιούνται κυρίως πριν το ουσιαστικό ως επιθετικοί προσδιορισμοί και κλίνονται όπως τα επίθετα. Υπάρχουν οριστικά και αόριστα πολλαπλασιαστικά αριθμητικά.

 

Παραδείγματα για οριστικά πολλαπλασιαστικά αριθμητικά
dreifacher Mord
vierfache Nominierung
fünffache Mutter
zweifaches Jubiläum

 

Παραδείγματα για αόριστα πολλαπλασιαστικά αριθμητικά
vielfache Möglichkeiten
mehrfacher Sieger
mannigfache Enthüllungen