Μέλλοντας

CA55

 

Ο μέλλοντας εκφράζει κάτι μελλοντικό.

 

Παραδείγματα χρόνος
Ich werde morgen früh losfahren. μέλλοντας
Was wirst du auf dem Ball tragen?
Paul wird Monika einen Heiratsantrag machen.

 

 

Ο μέλλοντας εκφράζει κάτι μελλοντικό, κάτι που δεν έχει ξεκινήσει ακόμη. Πολλές φορές ο ενεστώτας έχει το χαρακτήρα μιας πρόγνωσης ή της διατύπωσης ενός σχεδίου για το μέλλον.

 

Παραδείγματα χρόνος
Der Himmer ist stark bewölkt. Es wird regnen. πρόγνωση
Oliver wird nach dem Studium im Ausland arbeiten. σχέδιο


CA55A

Μέλλον: Μέλλοντας ή ενεστώτας;


Ο μέλλοντας έχει ουσιαστικά την ίδια σημασία με το ενεστώτα με μελλοντική σημασία. Συγκριτικά εκφράζει όμως ο μέλλοντας μικρότερη βεβαιότητα για την πραγματοποίηση του μελλοντικού γεγονότος.

 

Στη χρήση του ενεστώτα με μελλοντική σημασία καλό είναι να γίνεται σαφές με ένα χρονικό προσδιορισμό, ότι πρόκειται για μελλοντικό γεγονός.


CA55B

Ο μέλλοντας μπορεί επίσης να εκφράσει μια πρόθεση ή μια υπόσχεση. Τότε το υποκείμενο βρίσκεται κατα κανόνα στο πρώτο πρόσωπο ενικού ή πληθυντικού αριθμού.

 

Παραδείγματα
Ich werde dich immer lieben.
Keine Angst! Ich werde ihm helfen.


CA55C

Μια περαιτέρω λειτουργία του μέλλοντα είναι η διατύπωση μιας προτροπής. Τότε το υποκείμενο βρίσκεται πάντα στο δεύτερο πρόσωπο ενικού ή πληθυντικού ή στον τύπο ευγενείας. Πρόκειται για έναν εναλλακτικό τύπο της προστακτικής.

 

Παραδείγματα
Du wirst jetzt den Mund halten.
Ihr werdet das Geld sofort zurückgeben.
Sie werden jetzt den Laden verlassen.