Σημασία των συνδέσμων

MA6

 

Οι σύνδεσμοι μπορούν να χωριστούν στις ακόλουθες ομάδες με βάση τη σημασία τους.

 

συμπλεκτικοί
διαχωριστικοί
αντιθετικοί
τελικοί
αιτιολογικοί
υποθετικοί
συμπερασματικοί
εναντιωματικοί
τροπικοί
χρονικοί
ειδικοί

 

 

Ορισμένοι σύνδεσμοι δεν ανήκουν σε μία μονο ομάδα.

 

Παραδείγματα
als
Als ich ihn sah, konnte ich ihn nicht wiedererkennen. χρονική
Das Restaurant ist viel teurer, als du mir gesagt hast. τροπική
um ... zu
Ich spare Geld, um ein neues Auto zu kaufen. τελική
Es ist heute zu windig, um surfen zu gehen. συμπερασματική