Υπερσυντέλικος

CA54

 

Ο υπερσυντέλικος μπορεί να εκφράσει μόνο κάτι παρελθοντικό.

 

Παραδείγματα χρόνος
Er kam müde nach Hause. Zuvor hatte er alle Arbeiten erledigt. παρελθόν
Nachdem er gefrühstückt hatte, las er ein Buch.
Sie hatte das Zimmer aufgeräumt, danach kochte sie das Mittagessen.

 

Ο υπερσυντέλικος εκφράζει ένα γεγονός στο παρελθόν που συμβαίνει πριν από ένα άλλο περολθοντικό γεγονός. Με τον υπερσυντέλικο εκφράζεται το προτερόχρονο στο παρελθόν.