Πρώτη κλίση

DA16

 

Η πρώτη κλίση των ουσιαστικών περιλαμβάνει ουσιατικά και από τα τρία γένη. Τα ουσιαστικά κλίνονται στον ενικό με τον ακόλουθο τρόπο:

 

 
ενικός
 
αρσενικά
θηλυκά
ουδέτερα
ονομαστική der Vater die Mutter das Kind
γενική des Vaters der Mutter des Kinds
δοτική dem Vater der Mutter dem Kind
αιτιατική den Vater die Mutter das Kind

 

Όπως φαίνεται στον παραπάνω πίνακα στον ενικό κλίνονται μόνο τα αρσενικά και ουδέτερα ουσιαστικά και αυτό συμβαίνει μόνο στη γενική όπου προστίθεται η κατάληξη -s ή -es.

 

 

Στον πληθυντικό τα ουσιαστικά κλίνονται με τον ακόλουθο τρόπο:

 

 
πληθυντικός
 
αρσενικά
θηλυκά
ουδέτερα
ονομαστική die Väter die Mütter die Kinder
γενική der Väter der Mütter der Kinder
δοτική den Vätern den Müttern den Kindern
αιτιατική die Väter die Mütter die Kinder

 

Στη δοτική πληθυντικού προστίθεται σε όλα τα γένη η κατάληξη -n.

 

 

Αυτό δεν ισχύει σε ουσιαστικά που λήγουν στον πληθυντικό σε -n ή -s.

 

 
πληθυντικός
 
αρσενικά
θηλυκά
ουδέτερα
ονομαστική die Chefs die Kameras die Autos
γενική der Chefs der Kameras der Autos
δοτική den Chefs den Kameras den Autos
αιτιατική die Chefs die Kameras die Autos

 

 
πληθυντικός
 
αρσενικά
θηλυκά
ουδέτερα
ονομαστική die Staaten die Frauen die Augen
γενική der Staaten der Frauen der Augen
δοτική den Staaten den Frauen den Augen
αιτιατική die Staaten die Frauen die Augen