Ειδικοί σύνδεσμοι

MA17

 

Ειδικοί είναι οι ακόλουθοι υποτακτικοί σύνδεσμοι:

 

dass
ob