Η πρόθεση gegenüber

KA13

 

 

Η πρόθεση "gegenüber" έχει τις εξής σημασίες:

 

 

  τοπική Παράδειγμα
1

τόπος που βρίσκεται κοντά και προς την κατεύθυνση που είναι στραμμένο κάτι ή κάποιος

Er wohnt der Post schräg gegenüber.

 

 

  τροπική Παραδείγματα
1

προσωπική σχέση με πρόσωπο ή πράγμα

Sie hat ihm gegenüber Hemmungen.
2
σύγκριση Gegenüber einer öffentlichen Schule hat eine private viele Vorteile.