Απαρέμφατο

CA124

 

Το απαρέμφατο ενός ρήματος είναι ο τύπος που χρησιμοποιείται όταν αναφερόμαστε σε ένα ρήμα. Σχηματίζεται με το θέμα του ενεστώτα και την κατάληξη -en ή πιο σπάνια -n.

 

Παραδείγματα
spiel-en
fahr-en
tanz-en
sprech-en
änder-n

 

Παρατήρηση: Η κατάληξη του απαρεμφάτου είναι -n, όταν το θέμα ενός ρήματος λήγει σε -el ή -er και στα ρήματα sein και tun.

 

 

Τα έξι απαρέμφατα

 

Στα γερμανικά υπάρχουν συνολικά έξι απαρέμφατα που διαφοροποιούνται σύμφωνα με το χρόνο και τη φωνή. Ο κλασικός απαρεμφατικός τύπος που χρησιμοποιείται όταν αναφερόμαστε σε ένα ρήμα είναι το απαρέμφατο του ενεστώτα ενεργητικής φωνής.

 

Τα έξι απαρέμφατα σχηματίζονται ως εξής:

 

 
φωνή
ενεργητική παθητική Zustandspassiv
χρόνος ενεστώτας θέμα ρήματος + en μετοχή παρακειμένου + werden μετοχή παρακειμένου + sein
παρακείμενος μετοχή παρακειμένου + haben / sein * μετοχή παρακειμένου + worden sein μετοχή παρακειμένου + gewesen sein

 

* Αν το απαρέμφατο σχηματιστεί με haben ή sein εξαρτάται από τον τρόπο σχηματισμού του παρακειμένου με το ένα ρήμα ή το άλλο.

 

 

Οι παρακάτω πίνακες παρουσιάζουν τα απαρέμφατα των ρημάτων vorbereiten και bleiben. Το ρήμα bleiben δεν έχει παθητική φωνή.

 

Παράδειγμα 1
φωνή
ενεργητική παθητική Zustandspassiv
χρόνος ενεστώτας vorbereiten vorbereitet werden vorbereitet sein
παρακείμενος vorbereitet haben vorbereitet worden sein vorbereitet gewesen sein

 

 

Ρήματα που σχηματίζουν τον παρακείμενο ή τον υπερσυντέλικο με το ρήμα sein, σχηματίζουν και το απαρέμφατο παρακειμένου με sein.

 

Παράδειγμα 2
φωνή
ενεργητική
χρόνος ενεστώτας bleiben
παρακείμενος geblieben sein


CA124A

 

Απαρέμφατο χωρίς zu

 

Το απαρέμφατο συνδέεται τις περισσότερες φορές με έναν κλιτό ρηματικό τύπο. Πριν από το απαρέμφατο στέκεται η λέξη zu.

 

Παράδειγμα
Paul hat vor, in Deutschland zu studieren.

 

 

Μόνο συγκεκριμένα ρήματα συνδέονται με ένα απαρέμφατο, στο οποίο δεν προηγείται η λέξη zu. Πρόκειται για τα εξής ρήματα:

 

  Παραδείγματα
τα Modalverben dürfen, können, mögen, müssen, sollen, wollen Ich kann nicht tanzen.
ρήματα που παραπέμπουν στις αισθήσεις όπως hören, sehen, fühlen, spüren Ich höre meine Tochter singen.
Ρήματα που δηλώνουν κίνηση gehen, kommen Ich gehe ein Bier trinken.
το ρήμα lassen Ich lasse mein Auto reparieren.
το ρήμα bleiben Ich bleibe sitzen.
το βοηθητικό werden για το σχηματισμό του μέλλοντα Ich werde dich besuchen.
haben μαζί με έναν τοπικό προσδιορισμό και stehen, liegen, hängen u. a. Ich habe mein Auto vor dem Haus stehen.
τα ρήματα finden, schicken, heißen κ.α. Ich schicke dich einkaufen.
το βοηθητικό würden για το σχηματισμό της Konditionalform στον Konjunktiv II Wenn ich Geld hätte, würde ich einen Porsche kaufen.

 

 

Όταν ένα απαρέμφατο συνδέεται με τα ρήματα lernen, lehren και helfen, τότε μπορεί να συνοδεύεται ή και όχι από τη λέξη zu. Όταν το απαρέμφατο συνδέεται με όρους όπως ένα αντικείμενο ή έναν επιρρηματικό προσδιορισμό, τότε συνήθως στέκεται το zu πριν το απαρέμφατο.

 

  Παραδείγματα
lernen Er lernt singen. Er lernt deutsche Lieder zu singen.
helfen Er hilft ihr aufräumen. Er hilft ihr das ganze Zimmer aufzuräumen.
lehren Er lehrte ihn reiten. Er lehrte ihn ein Pferd zu satteln.