Η πρόθεση auf

KA6

 

 

Η πρόθεση "auf" έχει τις εξής σημασίες:

 

 

  χρονική Παραδείγματα
1
διάρκεια Er hat auf der Feier zu viel getrunken.
2
επικείμενη προκαθορισμένη διάρκεια Zinsen werden auf längere Zeit niedrig bleiben.
3

αλλαγή από μέρα σε μέρα, χρόνο σε χρόνο

Im Winter von 1980 auf 1981 lebte ich in Köln.

 

 

  τοπική Παραδείγματα
1

τόπος (επαφή)

Das Buch liegt auf dem Tisch.
2
κατεύθυνση (επαφή) Sie legt das Buch auf den Tisch.
3
σε υπηρεσίες και ιδρύματα (τόπος) Sie kauft auf der Post Briefmarken.
4
σε υπηρεσίες και ιδρύματα (κατεύθυνση) Sie geht auf die Post.
5
απόσταση Die Explosion war auf drei Kilometer zu hören.

 

 

  τροπική Παραδείγματα
1
τρόπος Er studiert auf Staatskosten.
2
δηλώνει τη γλώσσα Er hat ihr das Kompliment auf Deutsch gemacht.

 

 

  αιτιολογική Παράδειγμα
1
αιτία Auf den Rat des Arztes (hin) hat er das Rauchen sofort aufgegeben.

 

 

  υποθετική Παράδειγμα
1
όρος ή προϋπόθεση Vollnarkose auf Wunsch.

 

 

  λοιπές σημασίες Παραδείγματα
1
επιμερισμός, διανομή Man nehme zwei Eier auf ein Kilo Mehl.
2
σκοπός Wir müssen diese Arbeit auf Fehler durchsuchen.