Η πρόθεση an

KA5

 

 

Η πρόθεση "an" έχει τις εξής σημασίες:

 

 

  χρονική Παράδειγμα
1
χρονική στιγμή, χρονική διάρκεια Am Abend hat es geregnet.

 

 

  τοπική Παραδείγματα
1

δήλωση του τόπου (εγγύτητα, επαφή)

Das Bild hängt an der Wand.
2

δήλωση της κατεύθυνσης (εγγύτητα, επαφή)

Wir hängen das Bild an die Wand.