Παρακείμενος

CA5

Ο παρακείμενος σχηματίζεται με τα βοηθητικά ρήματα haben ή sein και τη μετοχή παρακειμένου του ρήματος. Ποιο από τα δύο βοηθητικά θα χρησιμοποιηθεί καθορίζεται από το ρήμα. Περισσότερες πληροφορίες για αυτό το ζητούμενο στην ενότητα χρόνοι με haben ή sein.

 

Παρακείμενος με haben
πρόσωπο βοηθητικό μετοχή παρακειμένου
ich habe gespielt
du hast
er / sie / es hat
wir haben
ihr habt
sie haben
Sie haben

 

Παρακείμενος με sein
πρόσωπο βοηθητικό μετοχή παρακειμένου
ich bin gereist
du bist
er / sie / es ist
wir sind
ihr seid
sie sind
Sie sind


CA5A

Σχηματισμός της μετοχής παρακειμένου

 

Η μετοχή παρακειμένου των ομαλών ρημάτων σχηματίζεται με το πρόθημα ge, το θέμα του ρήματος και την κατάληξη t. Στην ουσία προστίθεται το πρόθημα ge στο τρίτο πρόσωπο ενικού (ενεστώτα) του ρήματος.

 

Ο τύπος σχηματισμού είναι λοιπόν:

 

ge + τρίτο πρόσωπο ενικού = μετοχή παρακειμένου

 

Παραδείγματα
spielen
ge
+
spielt
gespielt
machen
macht
gemacht
lachen
lacht
gelacht
kochen
kocht
gekocht
arbeiten
arbeitet
gearbeitet
         
απαρέμφατο
πρόθημα ge
+
τρίτο πρόσωπο ενικού (ενεστώτα)
μετοχή παρακειμένου


CA5B

Στα χωριζόμενα ρήματα το ge βρίσκεται ανάμεσα στο πρόθημα του ρήματος και το θέμα του.

 

Παραδείγματα
einkaufen
ein
+
ge
+
kauft
eingekauft
aufmachen
auf
macht
aufgemacht
             
απαρέμφατο
πρόθημα του ρήματος
+
πρόθημα ge
+
τρίτο πρόσωπο ενικού (ενεστώτα)
μετοχή παρακειμένου


CA5C

Σε μη χωριζόμενα ρήματα η μετοχή παρακειμένου σχηματίζεται χωρίς το πρόθημα ge. Η μετοχή παρακειμένου ταυτίζεται με το τρίτο πρόσωπο ενικού του ενεστώτα. Περισσότερες πληροφορίες για αυτό το ζητούμενο στην ενότητα μετοχή παρακειμένου με ή χωρίς ge.

 

Παραδείγματα
verkaufen
verkauft
verkauft
zerstören
zerstört
zerstört
     
απαρέμφατο
τρίτο πρόσωπο ενικού (ενεστώτα)
μετοχή παρακειμένου