Η χρήση των προθέσεων

KA1

 

Οι προθέσεις δεν χρησιμοποιούνται ποτέ μόνες τους, δεν είναι δηλαδή αυτόνομοι όροι της πρότασης. Λειτουργούν ως συνδετικοί κρίκοι μεταξύ λέξεων ή λεκτικών συνόλων και βρίσκονται κατά κανόνα πριν από ένα ουσιαστικό ή μια αντωνυμία, σπάνια πριν από ένα επίρρημα και ακόμα πιο σπάνια πριν από ένα επίθετο.

 

 
πρόθεση
λέξεις με τις οποίες συνδέονται
Die Mutter kümmert sich
um
die Kinder ουσιαστικό
Die Mutter kümmert sich
um
sie αντωνυμία
Ich halte diesen Schüler
für
intelligent επίθετο
Die Frühlingferien beginnen
ab
heute επίρρημα
 
εμπρόθετο σύνολο*
 

 

* Το λεκτικό σύνολο που αποτελείται από την πρόθεση και τις λέξεις με τις οποίες συνδέεται η πρόθεση ονομάζεται εμπρόθετο σύνολο.

 

 

Το εμπρόθετο σύνολο συνδέεται από την άλλη με ένα ρήμα, ουσιαστικό ή επίθετο.

 

Λέξη με την οποία συνδέεται το εμπρόθετο σύνολο

πρόθεση
 
ρήμα
Die Mutter kümmert sich
um
die Kinder
ουσιαστικό
Das rote Auto
vor
dem Haus
επίθετο
Ich bin froh
über
deinen Besuch
   
εμπρόθετο σύνολο

 


 

 

Ελεύθερη και υποχρεωτική χρήση των προθέσεων

 

 

Όσον αφορά τη χρήση των προθέσεων διακρίνονται δύο κατηγορίες, η ελεύθερη και η υποχρεωτική χρήση τους.

 

Στην ελεύθερη χρήση οι προθέσεις μπορούν να αντικατασταθούν από άλλες. Αυτό αφορά κυρίως εμπρόθετα σύνολα που λειτουργούν ως επιρρηματικοί προσδιορισμοί.

 

ελεύθερη χρήση  
Paul geht
nach Haus
zu seiner Oma
in die Schule

 

 

Η υποχρεωτική χρήση αφορά κυρίως εμπρόθετα σύνολα που λειτουργούν ως αντικείμενα και επομένως εξαρτώνται από ένα ρήμα, ένα επίθετο ή ένα ουσιαστικό.

 

Σε αυτή την περίπτωση οι προθέσεις καταρχήν δεν μπορούν να αντικατασταθούν από άλλες προθέσεις.

 

υποχρεωτική χρήση  
η πρόθεση εξαρτάται από
ρήμα
Sie informiert sich über das Studium in Deutschland.
Wer passt auf die kinder auf?
Ich nehme an der Veranstaltung teil.
   
επίθετο
Der Betrunkene ist schuldig an dem Unfall.
Ich bin froh über deinen Besuch.
Er ist begeistert von der Theatervorstellung.
   
ουσιαστικό
Sein Interesse an der Politik ist sehr groß.
Der Einfluss des Fernsehens auf die Meinungsbildung.
Seine Angst vor der Dunkelheit.