Συνδετικά ρήματα

CA112

 

Τα συνδετικά ρήματα sein, werden και bleiben συνδέονται με ένα κατηγορούμενο για να σχηματίσουν το Prädikat. Το κατηγορούμενο είναι συνήθως ένα ουσιαστικό σε ονομαστική, ένα άκλιτο επίθετο ή πιο σπάνια ένα επίρρημα.

 

Παραδείγματα κατηγορούμενο
Die Stereoanlage ist kaputt. επίθετο
Dr. Maier ist Augenarzt. ουσιαστικό
Lena wird Lehrerin. ουσιαστικό
Er bleibt ein guter Mensch. ουσιαστικό
Das ist aber nicht immer so. επίρρημα


CA112A

 

Υπάρχουν και άλλα ρήματα που λειτουργούν ως συνδετικά ρήματα. Τέτοια ρήματα είναι για παράδειγμα τα heißen, gelten, aussehen, scheinen, erscheinen, wirken.

 

Παραδείγματα
Ich heiße Norbert.
Dieses Modell gilt als sehr preisgünstig.
Du siehst toll aus.
Ihre Erklärung scheint mir plausibel.
Deine Hilfe erscheint mir nötig.
Neben ihm wirkte sie klein.