Μετοχή παρακειμένου με/χωρίς ge-

CA42

 

Η μετοχή παρακειμένου σχηματίζεται με το πρόθημα ge.

 

Παραδείγματα
gespielt, gemacht, gegangen, gehört, gehalten, genommen

 

 

Υπάρχουν συγκεκριμένες ομάδες ρημάτων που σχηματίζουν τη μετοχή παρακειμένου χωρίς ge.

 

 

1. Μη χωριζόμενα ρήματα


Όλα τα σύνθετα ρήματα με προθήματα που δεν χωρίζονται ποτέ

 

πρόθημα Παραδείγματα μετοχή παρακειμένου
er- erkannt, ermahnt
ver- verstanden, verkauft
zer- zerstört, zerfetzt
be- bekommen, bearbeitet
ge- gehört, genehmigt
ent- entnommen, entkommen
miss- misslungen, missfallen
hinter- hinterfragt, hintergangen

 

 

ή με προθήματα που στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν χωρίζονται.

 

πρόθημα Παραδείγματα μετοχή παρακειμένου
durch- durchdacht
über- überwunden
um- umfahren
unter- untergraben
wider- widersprochen


CA42A

2. Ρήματα σε -ieren

 

Όλα τα ρήματα που λήγουν σε -ieren.

 

Παραδείγματα μετοχή παρακειμένου
studieren studiert
reparieren repariert
telefonieren telefoniert
probieren probiert


CA42B

3. Όλα τα χωριζόμενα ρήματα που σχηματίζονται με ρήματα της πρώτης ή της δεύτερης ομάδας.

 

Παραδείγματα μετοχή παρακειμένου
vor-bereiten vorbereitet
an-gehören angehört
voraus-berechnen vorausberechnet
an-erkennen anerkannt
weiter-studieren weiterstudiert