Γενική με -s ή- es

DA17

 

Συνήθως η κατάληξη της γενικής ενικού μπορεί να είναι και -s και -es.

 

Παραδείγματα  
Bild
Bilds / Bildes
Werk
Werks / Werkes
Flugzeug
Flugzeugs / Flugzeuges


DA17A

 

Με -s σχηματίζεται η γενική όταν

 

- το ουσιαστικό λήγει σε e, el, er, en, chen, lein και ling και αυτές οι καταλήξεις δεν τονίζονται.

 

  Παραδείγματα
-e
Getue
Getues
-el
Vogel
Vogels
-er
Fahrer
Fahrers
-en
Süden
Südens
-chen
Mädchen
Mädchens
-lein
Fräulein
Fräuleins
-ling
Flüchtling
Flüchtlings

 

 

- το ουσιαστικό είναι ξενικό

 

Παραδείγματα
Hotel
Hotels
Doktor
Doktors
Team
Teams


DA17B

 

Η γενική ενικού σχηματίζεται με -es όταν το ουσιαστικό λήγει σε s, ß, x, z, zt.

 

  Παραδείγματα
-s
Kurs
Kurses
Strauß
Straußes
-x
Komplex
Komplexes
-z
Tanz
Tanzes
-zt
Arzt
Arztes