Παρακείμενος

CA13

Ο παρακείμενος σχηματίζεται με τα βοηθητικά ρήματα haben ή sein και τη μετοχή παρακειμένου του ρήματος. Ποιο από τα δύο βοηθητικά θα χρησιμοποιηθεί καθορίζεται από το ρήμα.

 

Περισσότερες πληροφορίες για αυτό το ζητούμενο στην ενότητα χρόνοι με haben ή sein.

 

Παρακείμενος με haben
πρόσωπο βοηθητικό μετοχή παρακειμένου
ich habe gegeben
du hast
er / sie / es hat
wir haben
ihr habt
sie haben
Sie haben

 

Παρακείμενος με sein
πρόσωπο βοηθητικό μετοχή παρακειμένου
ich bin gekommen
du bist
er / sie / es ist
wir sind
ihr seid
sie sind
Sie sind


CA13A

Σχηματισμός της μετοχής παρακειμένου

 

Η μετοχή παρακειμένου των ανώμαλων ρημάτων σχηματίζεται με το πρόθημα ge, το θέμα παρακειμένου του ρήματος και την κατάληξη -en.

 

Παραδείγματα
gehen
ge
+
gang
+
en
gegangen
stehen
stand
gestanden
nehmen
nomm
genommen
sprechen
sproch
gesprochen
kommen
komm
gekommen
         
απαρέμφατο
πρόθημα ge
+
θέμα παρακειμένου
+
κατάληξη -en
μετοχή παρακειμένου


CA13B

Στα χωριζόμενα ρήματα το ge βρίσκεται ανάμεσα στο πρόθημα του ρήματος και το θέμα του.

 

Παραδείγματα
ausgehen
aus
+
ge
+
gang-en
ausgegangen
anstehen
an
stand-en
angestanden
             
απαρέμφατο
πρόθημα ρήματος
+
πρόθημα ge
+
θέμα παρακειμένου & κατάληξη -en
μετοχή παρακειμένου


CA13C

Σε μη χωριζόμενα ρήματα η μετοχή παρακειμένου σχηματίζεται χωρίς το πρόθημα ge.

 

Περισσότερες πληροφορίες για αυτό το ζητούμενο στην ενότητα μετοχή παρακειμένου με ή χωρίς ge.

 

Beispiele        
begehen
be
+
gang-en
begangen
verstehen
ver
stand-en
verstanden
         
απαρέμφατο
πρόθημα ρήματος
+
θέμα παρακειμένου & κατάληξη -en
μετοχή παρακειμένου