Προθέσεις με δοτική

KA30

 

Οι ακόλουθες προθέσεις συνδέονται πάντα με δοτική:

 

ab aus außer bei binnen dank entgegen
gegenüber gemäß mit (mit)samt nach seit von
zu zufolge zuliebe        

 


 

 

ab

 

Παραδείγματα
ab allen deutschen Flughäfen
ab dem 18. Lebensjahr

 

 

Παρατήρηση:

 

Σε ουσιαστικά χωρίς άρθρο τα οποία εκφράζουν χρόνο, ποσότητα ή σειρά μπορεί να χρησιμοποιηθεί και η αιτιατική.

 

Παραδείγματα
ab zwanzigstem / zwanzigsten Juni
ab kommendem / kommenden Montag
ab 18 Jahren / Jahre
ab nächster / nächste Ausgabe
ab 100 Exemplaren / Exemplare

 


 

 

aus

 

Παραδείγματα
aus Stuttgart
aus dem Schrank

 


 

 

außer

 

Παραδείγματα
außer dir
außer Sicht

 

 

Παρατήρηση:

 

Όταν η πρόθεση außer χρησιμοποιείται σε εκφράσεις με ρήματα όπως το stellen ή το setzen, τότε συνδέεται με αιτιατική. Στο ρήμα geraten μπορεί να χρησιμοποιηθεί η αιτιατική ή η δοτική.

 

Παραδείγματα
etwas außer jeden Zusammenhang stellen
etwas außer jeden Zweifel setzen
ich geriet außer mich / mir vor Wut

 


 

 

bei

 

Παραδείγματα
bei seinen Eltern
beim Essen

 


 

 

binnen

 

Παραδείγματα
binnen einer Woche
binnen einem Jahr

 

 

Παρατήρηση:

 

Η πρόθεση binnen μπορεί να χρησιμοποιηθεί και με γενική.

 

Παράδειγμα
binnen eines Jahres

 


 

 

dank

 

Παραδείγματα
dank einem Zufall
dank seinen Bemühungen

 

 

Παρατήρηση:

 

Η πρόθεση dank μπορεί κυρίως στον πληθυντικό να χρησιμοποιηθεί με γενική.

 

Beispiele
dank eines Zufalls
dank seiner Bemühungen

 


 

 

entgegen

 

Παραδείγματα
entgegen meinem Rat
aller Kritik entgegen

 


 

 

gegenüber

 

Παραδείγματα
gegenüber der Bibliothek
älteren Leuten gegenüber

 


 

 

gemäß

 

Παραδείγματα
gemäß Artikel 1
seinem Wunsch gemäß

 


 

 

mit

 

Παραδείγματα
mit der ganzen Familie
mit großem Interesse

 


 

 

(mit)samt

 

Παραδείγματα
(mit)samt seiner Ausrüstung
(mit)samt seinen geliebten Kindern

 


 

 

nach

 

Παραδείγματα
nach der Pause
nach dem Essen

 


 

 

seit

 

Παραδείγματα
seit dem Unfall
seit kurzem

 


 

 

von

 

Παραδείγματα
von den Bäumen
von seinem Bruder

 


 

 

zu

 

Παραδείγματα
zu gegebener Zeit
zu diesem Zweck

 


 

 

zufolge

 

Παραδείγματα
einem Gerücht zufolge
einem Bericht zufolge

 

 

Παρατήρηση:

 

Όταν η πρόθεση zufolge βρίσκεται πρίν από το ουσιαστικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί και με γενική.

 

Παράδειγμα
zufolge eines Berichts

 


 

 

zuliebe

 

Παραδείγματα
der Wahrheit zuliebe
dir zuliebe