Οι συμπερασματικές προτάσεις

SA17

 

Σημασία

 

Συμπερασματικές ονομάζονται οι προτάσεις που φανερώνουν το συμπέρασμα ή το επακόλουθο της ενέργειας του ρήματος της πρότασης, από την οποία εξαρτώνται.

 

 

Μορφή και λειτουργία

 

Οι συμπερασματικές προτάσεις είναι δευτερεύουσες επιρρηματικές προτάσεις οι οποίες εισάγονται με σύνδεσμο και περιέχουν ένα κλιτό ή άκλιτο (απαρέμφατο) ρηματικό τύπο.

 

 

σύνδεσμοι
sodass / so dass
dass
ohne dass
ohne ... zu
als dass
um ... zu

 


 

 

sodass / so dass

 

απόδοση ενός αποτελέσματος Korrelat: δε συνηθίζεται

 

  Παραδείγματα  
Der Lehrer spricht sehr schnell, sodass ihn keiner verstehen kann.
Sie unterschreiben keinen Vertrag, so dass Sie keine Verpflichtungen eingehen.

 


 

 

dass

 

απόδοση ενός αποτελέσματος υποχρεωτικό Korrelat: so, solch- bei einem Nomen, genug

 

  Παραδείγματα  
Die Wunde blutete so stark, dass man einen Verband anlegen musste.
Die Frau überkommt plötzlich eine solche Wut, dass sie ihren Widersacher mit einem Tritt in die Flucht schlägt.
Der Englischlehrer spricht deutlich genug, dass ihn alle verstehen können.

 

Παρατήρηση: Το αποτέλεσμα προκύπτει από ένα ιδιαίτερο λόγο, που εκφράζεται στην κύρια πρόταση με ένα επίθετο, επίρρημα ή ουσιαστικό.

 


 

 

ohne dass / ohne ... zu

 

απόδοση ενός αποτελέσματος που είναι αντίθετο από αυτό που αναμένεται Korrelat: δε συνηθίζεται

 

  Παραδείγματα  
Die Kinder können stundenlang Fußball spielen, ohne dass sie müde werden.
Die Kinder können stundenlang Fußball spielen, ohne müde zu werden.

 

Παρατήρηση: Η συμπερασματική πρόταση που εισάγεται με ohne ... zu είναι μια απαρεμφατική πρόταση. Βασική προϋπόθεση για τη δημιουργία μιας συμπερασματικής απαρεμφατικής πρότασης είναι το υποκείμενο της κύριας και της δευτερεύουσας να είναι το ίδιο.

 


 

 

als dass

 

απόδοση ενός αποτελέσματος που είναι αδύνατο να προκύψει εξαιτίας ενός δεδομένου μεγάλης ή μικρής σημασίας που εκφράζεται στην κύρια υποχρεωτικό Korrelat: zu, nicht so, nicht genug, zu wenig usw.

 

  Παραδείγματα  
Das Problem ist zu komplex, als dass wir es im Handumdrehen lösen könnten.
Das Problem ist nicht so einfach, als dass wir es im Handumdrehen lösen könnten.
Die Sonne liefert nicht genug Energie, als dass man dadurch das Energieproblem der Erde lösen könnte.
Die Sonne liefert zu wenig Energie, als dass man dadurch das Energieproblem der Erde lösen könnte.

 

Παρατήρηση: Πρόκειται για συμπερασματική πρόταση του μη πραγματικού. Η δευτερεύουσα πρόταση εκφέρεται με Konjunktiv II, ενώ η κύρια πρόταση με οριστική.

 


 

 

um ... zu

 

απόδοση ενός αποτελέσματος που είναι αδύνατο να προκύψει εξαιτίας ενός δεδομένου μεγάλης ή μικρής σημασίας που εκφράζεται στην κύρια υποχρεωτικό Korrelat: zu, nicht so, (nicht) genug, zu wenig usw.

 

  Παραδείγματα  
Der Arzt ist nicht so erfahren, um die Krankheit sofort zu diagnostizieren.
Die Schneiders sind reich genug, um sich eine Villa zu leisten.

 

 

Παρατήρηση: Η συμπερασματική πρόταση που εισάγεται με um... zu είναι μια απαρεμφατική πρόταση. Βασική προϋπόθεση για τη δημιουργία μιας συμπερασματικής απαρεμφατικής πρότασης είναι το υποκείμενο της κύριας και της δευτερεύουσας να είναι το ίδιο.

 

Παραδείγματα  
Der Arzt ist nicht so erfahren, um die Krankheit sofort zu diagnostizieren.
Der Arzt ist nicht so erfahren. Die Folge ist, dass der Arzt die Krankheit nicht sofort diagnostizieren kann.

 

 

Γίνεται εξαίρεση του παραπάνω κανόνα μόνο, όταν το υποκείμενο της απαρεμφατικής πρότασης είναι η αόριστη αντωνυμία man.

 

Παραδείγματα  
Es ist zu windig, um surfen zu gehen.
Es ist zu windig. Die Folge ist, dass man nicht surfengehen kann.