Ακολουθία χρόνων

CA59

 

Η χρήση των χρόνων σε πρότασεις που συνδέονται υποτακτικά (κύρια με δευτερεύουσα πρόταση) ρυθμίζεται στα γερμανικά με συγκεκριμένες αρχές, οι οποίες όμως δεν πρέπει να τηρηθούν αυστηρά. Η λεγόμενη ακολουθία των χρόνων περιγράφει το συνδυασμό των χρόνων στην κύρια και δευτερεύουσα πρόταση στις τρεις χρονικές σχέσεις του σύγχρονου, του προτερόχρονου και του υστερόχρονου.

 

 

Σύγχρονο

 

Όταν κάτι συμβαίνει παράλληλα στην κύρια και στη δευτερεύουσα πρόταση, τότε χρησιμοποιείται κατά κανόνα και στις δύο προτάσεις ο ίδιος χρόνος.

 

Παραδείγματα χρόνοι
Solange sie schläft, gehe ich einkaufen. ενεστώτας - ενεστώτας
Während du das Fußballspiel verfolgst, gehe ich spazieren.
Als er seine Oma besuchte, schenkte sie ihm ein Gemälde. παρατατικός - παρατατικός
Wenn sie ihn getroffen hat, hat sie ihm das Geheimnis veraten. παρακείμενος - παρακείμενος

 

 

Δυνατός είναι και ο συνδυασμός διαφορετικών χρόνων που έχουν όμως την ίδια λειτουργία, εκφράζουν δηλαδή το παρόν, το παρελθόν ή το μέλλον. Αυτό συμβαίνει κυρίως με τους χρόνους ενεστώτα - μέλλοντα ή παρατατικό - παρακείμενο.

 

Παραδείγματα χρόνοι
Wenn du früher kommst, werden wir ins Kino gehen. ενεστώτας - μέλλοντας
Während du kochen wirst, decke ich den Tisch. μέλλοντας - ενεστώτας
Als ich sie darauf hinwies, hat sie nicht reagiert. παρατατικός - παρακείμενος
Während du gekocht hast, deckte ich den Tisch. παρακείμενος - παρατατικός


CA59A

Προτερόχρονο

 

Όταν αυτό που συμβαίνει στη δευτερεύουσα προηγείται αυτού που συμβαίνει στη κύρια πρόταση, υπάρχουν κατά κανόνα οι εξής συνδυασμοί:

 

Παραδείγματα κύρια πρόταση δευτερεύουσα πρόταση
Ich fahre zur Uni, nachdem ich gefrühstückt habe. ενεστώτας παρακείμενος
Ich fuhr zur Uni, nachdem ich gefrühstückt hatte. παρατατικός υπερσυντέλικος
Ich bin zur Uni gefahren, nachdem ich gefrühstückt hatte. παρακείμενος υπερσυντέλικος
Ich werde zur Uni fahren, nachdem ich frühstücke. μέλλοντας ενεστώτας
Ich werde zur Uni fahren, nachdem ich gefrühstückt habe. παρακείμενος


CA59B

Υστερόχρονο

 

Όταν αυτό που συμβαίνει στη δευτερεύουσα ακολουθεί αυτό που συμβαίνει στη κύρια πρόταση, τότε οι χρόνοι χρησιμοποιούνται όπως στο σύγχρονο


Παραδείγματα κύρια πρόταση δευτερεύουσα πρόταση
Ich frühstücke, bevor ich zur Uni fahre. ενεστώτας ενεστώτας
Ich frühstückte, bevor ich zur Uni fuhr. παρατατικός παρατατικός
Ich habe gefrühstückt, bevor ich zur Uni gefahren bin. παρακείμενος παρακείμενος

 

 

ή αντίστροφα από ότι συμβαίνει στο προτερόχρονο.

 

Παραδείγματα κύρια πρόταση δευτερεύουσα πρόταση
Ich habe gefrühstückt, bevor ich zur Uni fahre. παρακείμενος ενεστώτας
Ich hatte gefrüstückt, bevor ich zur Uni fuhr. υπερσυντέλικος παρατατικός
Ich frühstücke, bevor ich zur Uni fahren werde. ενεστώτας μέλλοντας