Συντελεσμένος μέλλοντας

CA56

 

Ο συντελεσμένος μέλλοντας εκφράζει κάτι μελλοντικό.

 

Παραδείγματα χρόνος
Im Jahre 2050 wird die Menschheit die Umwelt total zerstört haben. μέλλον
Bis morgen werde ich die Arbeit erledigt haben.

 

Ο συντελεσμένος μέλλοντας μπορεί να εκφράσει ένα γεγονός που θα ολοκληρωθεί ή θα συμβεί στο μέλλον. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να γίνεται σαφές με ένα χρονικό προσδιορισμό, ότι πρόκειται για μελλοντικό γεγονός.


CA56A

Μέλλον: Συντελεσμένος μέλλοντας ή παρακείμενος;

 

Ο συντελεσμένος μέλλοντας έχει την ίδια σημασία με τον παρακείμενο με μελλοντική σημασία. Και ο παρακείμενος πρέπει να συνοδεύεται από ένα χρονικό προσδιορισμό που θα κάνει σαφές ότι πρόκειται για μελλοντικό γεγονός.

 

Παραδείγματα
Bis morgen habe ich die Arbeit erledigt.
In zwei Monaten hat er sein Examen geschafft.
Wir haben es bald geschafft.