Ενεστώτας

CA51

 

Ο ενεστώτας μπορεί να εκφράσει κάτι παροντικό, κάτι μελλοντικό, κάτι παρελθοντικό αλλά και κάτι που ισχύει γενικά.

 

Παραδείγματα χρόνος
Ich esse (gerade) ein Stück Kuchen. παρόν
Ich fahre nächtes Jahr nach Italien. μέλλον
Ich steige gestern in den Buss ein, da stoße ich auf einen alten Freund. παρελθόν

 

Ο ενεστώτας χρησιμοποιείται σπάνια για να εκφράσει κάτι παρελθοντικό.


CA51A

Παρόν

 

Ο ενεστώτας αναφέρεται σε ένα γεγονός που συμβαίνει στο παρόν.

 

Παράδειγμα
Ich esse (gerade) ein Stück Kuchen.

 

Το γεγονός μπορεί να έχει ξεκινήσει στο παρελθόν και να συνεχίζεται ως τώρα.

 

Παράδειγμα
Sie ist seit Jahren arbeitslos.


CA51B

Μέλλον

 

Ο ενεστώτας μπορεί να αναφέρεται και σε ένα γεγονός που δεν έχει ξεκινήσει ακόμα. Σε αυτή την περίπτωση καλό είναι να γίνεται σαφές με ένα χρονικό προσδιορισμό, ότι πρόκειται για μελλοντικό γεγονός.

 

Παραδείγματα
Ich fahre nächtes Jahr nach Italien.
Peter kehrt morgen zurück.
In fünf Minuten ruft er dich an.

 

Ο ενεστώτας με μελλοντική σημασία έχει ουσιαστικά την ίδια σημασία με το μέλλοντα. Συγκριτικά εκφράζει όμως ο ενεστώτας μεγαλύτερη βεβαιότητα για την πραγματοποίηση του μελλοντικού γεγονότος.


CA51C

Παρελθόν

 

Ο ενεστώτας μπορεί να αναφέρεται και σε ένα γεγονός που έχει ολοκληρωθεί στο παρελθόν. Σε αυτή την περίπτωση καλό είναι να γίνεται σαφές με ένα χρονικό προσδιορισμό, ότι πρόκειται για παρελθοντικό γεγονός. Συχνά χρησιμοποιείται ο ιστορικός ενεστώτας σε τίτλους ειδήσεων* ή πίνακες με ιστορικά γεγονότα**.

 

Παραδείγματα
Ich steige gestern in den Buss ein, da stoße ich auf einen alten Freund.
Amokläufer tötet mehrere Menschen (*)
1789 beginnt die Französische Revolution (**)

 

Ο ενεστώτας με παρελθοντική σημασία χρησιμοποιείται αντί του παρατατικού, είναι όμως πιο "ζωντανός" από τον παρατατικό. Γι΄αυτό χρησιμοποιείται κυρίως στη λογοτεχνία.


CA51D

Κάτι που ισχύει γενικά

 

Ο ενεστώτας μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για να εκφράσει κάτι που ισχύει γενικά ή κάτι που ισχύει για πάντα πέρα χρονικών περιορισμών.

 

Παραδείγματα
Der Gefrierpunkt von Eis liegt bei Null Grad Celsius.
Schildkröten leben über 100 Jahre.
Er heißt Paul Werner und kommt aus Düsseldorf.