Η πρόθεση durch

KA10

 

 

Η πρόθεση "durch" έχει τις εξής σημασίες:

 

 

  τοπική Παραδείγματα
1

με ευθεία κατεύθυνση είσοδος από τη μία πλευρά, έξοδος από την άλλη

Der Einbrecher stieg durch das Fenster.
2

εδώ κι εκεί σε όλη την έκταση ενός τόπου

Wir bummeln durch die Straßen.

 

 

  τροπική Παραδείγματα
1

αιτία, υπαίτιος, αυτό που προκαλεί κάτι

Die Fabrik wurde durch einen Brand vernichtet.
2

το μέσο, τον τρόπο

Durch Beharrlichkeit kommt man ans Ziel.