Οι αόριστες αντωνυμίες ein- / kein- /welch-

HA22

 

einer, eine, ein(e)s

 

Σημασία: Η αντωνυμία einer, eine, ein(e)s φανερώνει αόριστα ένα πρόσωπο ή πράγμα που έχει ήδη αναφερθεί.

 

Λειτουργία: Χρησιμοποιείται μόνο ως αντωνυμία στη θέση ενός ουσιαστικού.

 

 

Η αντωνυμία einer, eine, ein(e)s κλίνεται ως εξής:

 

 
ενικός αριθμός
 
αρσενικό
θηλυκό
ουδέτερο
ονομαστική
einer
eine
eins / eines
γενική
eines
einer
eines
δοτική
einem
einer
einem
αιτιατική
einen
eine
eins / eines

 

 

Παραδείγματα
Du hast auch ein Smartphone? Jeder hat ein(e)s.
Mein Opa kann einem stundenlang Geschichten erzählen.
Nur einer ist gekommen, die anderen blieben zu Haus.

 

 

Παρατηρήσεις:

 

1. Συχνά μετά την αντωνυμία einer, eine, ein(e)s ακολουθεί ένα ουσιαστικό στη γενική ή von + Dativ. Σε αυτή την περίπτωση η αντωνυμία φανερώνει ένα μεμονωμένο πρόσωπο ή πράγμα από ένα σύνολο όμοιων προσώπων ή πραγμάτων.

 

Παραδείγματα
Das ist eine der größten Schwierigkeiten.
Er ist einer der bekanntesten Mathematiker.

 

2. Για έμφαση της αοριστίας μπορεί η αντωνυμία einer, eine, ein(e)s να συνδεθεί με το "irgend-" (irgendeiner).

 

3. Ο αρσενικός τύπος της ονομαστικής einer μπορεί να χρησιμοποιηθεί με την ίδια σημασία όπως η αντωνυμία man. Στη δοτική και αιτιατική χρησιμοποιούνται ούτως ή άλλως οι αρσενικοί τύποι του einer, γιατί το man υπάρχει μόνο στην ονομαστική.

 

Παραδείγματα
Was kann einer (= man) in diesem Fall tun?
Man fragt, es wird einem aber auf die Frage nie geantwortet.

 


 

 

kein, keine, kein

 

Σημασία: Σημαίνει nicht ein, πρόκειται για την άρνηση του ein.

 

Λειτουργία: Χρησιμοποιείται είτε ως άρθρο είτε ως αντωνυμία στη θέση ενός ουσιαστικού.

 

 

Ως άρθρο κλίνεται ως εξής:

 

 
ενικός αριθμός
πληθυντικός αριθμός
 
αρσενικό
θηλυκό
ουδέτερο
ονομαστική
kein
keine
kein
keine
γενική
keines
keiner
keines
keiner
δοτική
keinem
keiner
keinem
keinen
αιτιατική
keinen
keine
kein
keine

 

 

Ως αντωνυμία κλίνεται ως εξής:

 

 
ενικός αριθμός
πληθυντικός αριθμός
 
αρσενικό
θηλυκό
ουδέτερο
ονομαστική
keiner
keine
keins / keines
keine
γενική
keines
keiner
keines
keiner
δοτική
keinem
keiner
keinem
keinen
αιτιατική
keinen
keine
keins / keines
keine

 

 

Παραδείγματα  
Er wollte einen Kuli kaufen, er hat aber keinen gekauft. Er hat keinen Kuli gekauft.
Kein(e)s dieser Werkzeuge ist dafür geeignet. Kein Werkzeug davon ist dafür geeignet.
Informationen? Sie gaben uns keine. Sie gaben uns keine Informationen.
αντωνυμία άρθρο

 

 

Παρατηρήσεις:

 

1. Συχνά μετά την αντωνυμία keiner, keine, kein(e)s ακολουθεί ένα ουσιαστικό στη γενική ή von + Dativ. Σε αυτή την περίπτωση η αντωνυμία φανερώνει ένα μεμονωμένο πρόσωπο ή πράγμα από ένα σύνολο όμοιων προσώπων ή πραγμάτων.

 

Παραδείγματα
Keiner der Kandidaten erhielt die absolute Mehrheit.
Kino, Theater oder keins von beiden?

 

2. Ως άρθρο μπορεί το kein, keine, kein να χρησιμοποιηθεί μπροστά από μη μετρήσιμα ουσιαστικά.

 

Παραδείγματα
Er hat keine Geduld.
Gibt es immer noch Staaten, wo die Bürger keine Redefreiheit haben.

 

3. Ο αρσενικός τύπος keiner μπορεί να έχει και τη σημασία niemand.

 

Παράδειγμα
Keiner (= niemand) wollte mitfahren.

 


 

 

welcher, welche, welches

 

Σημασία: Φανερώνει ένα αόριστο σύνολο και αναφέρεται σε ουσιαστικό που έχει προηγηθεί.

 

Λειτουργία: Χρησιμοποιείται μόνο ως αντωνυμία στη θέση ενός ουσιαστικού.

 

 

Η αντωνυμία welcher, welche, welches κλίνεται ως εξής:

 

 
ενικός αριθμός
πληθυντικός αριθμός
 
αρσενικό
θηλυκό
ουδέτερο
ονομαστική
welcher
welche
welches
welche
γενική
---
---
---
---
δοτική
welchem
welcher
welchem
welchen
αιτιατική
welchen
welche
welches
welche

 

 

Παραδείγματα
Du hast Tomaten? Ja, ich habe welche.
Hast du Käse? Ja ich habe welchen.
Ich brauche Geld, ich gehe welches abheben.

 


 

 

Παρατηρήσεις για τη χρήση των ein-, kein-, welch-

 

 

 
ενικός
πληθυντικός
 
μετρήσιμο
ουσιαστικό
μη μετρήσιμο
ουσιαστικό
ein-
ja
nein
ja
nein
welch-
ja
ja
ja
ja
kein-
ja
ja
ja
ja

 

 

Από τον παραπάνω πίνακα συμπεραίνεται ότι η αντωνυμία einer δεν έχει τύπους στον πληθυντικό αριθμό ούτε για μη μετρήσιμα ουσιαστικά. Σε αυτές τις περιπτώσεις χρησιμοποιούνται οι τύποι του welch-.

 

Παραδείγματα  
Ich habe ein Auto. Hast du auch eins? Ja, ich habe eins. Nein, ich habe keins. μετρήσιμο / ενικός
Ich habe viele Bücher. Hast auch welche? Ja, ich habe welche. Nein, ich habe keine. μετρήσιμο / πληθυντικός
Ich habe Geld. Hast du auch welches? Ja, ich habe welches. Nein, ich habe keins. μη μετρήσιμο / ενικός
Ich habe Cornflakes. Hast du auch welche? Ja, ich habe welche. Nein, ich habe keine. μη μετρήσιμο / πληθυντικός
κατάφαση
άρνηση