Διαχωριστικοί σύνδεσμοι

MA8

 

Διαχωριστικοί είναι οι ακόλουθοι παρατακτικοί σύνδεσμοι:

 

oder
beziehungsweise

entweder - oder