Οι αόριστες αντωνυμίες einig- / mehrer-

HA27

 

einige

 

Σημασία: Η αντωνυμία einige φανερώνει στον ενικό μια μικρότερη ή μεγαλύτερη ποσότητα. Στον πληθυντικό φανερώνει ένα μικρότερο ή μεγαλύτερο σύνολο ατόμων ή πραγμάτων ενός είδους.

 

Λειτουργία: Η αντωνυμία einige χρησιμοποιείται είτε ως αντωνυμία στη θέση ενός ουσιαστικού είτε ως άρθρο.

 

 

Η αντωνυμία einige κλίνεται ως εξής:

 

 
ενικός αριθμός
πληθυντικός αριθμός
 
αρσενικό
θηλυκό
ουδέτερο
ονομαστική
einiger
einige
einiges
einige
γενική
einigen
einiger
einigen
einiger
δοτική
einigem
einiger
einigem
einigen
αιτιατική
einigen
einige
einiges
einige

 

 

 

Παραδείγματα  
Früchte? Ich habe einige gekauft. Sie kaufte einige Früchte.
Ich möchte einiges bemerken. Er wohnt einige Häuser weiter.
Sie hat ihm einiges zum Nachdenken aufgegeben. Der Film hatte einigen Erfolg.
Einiges muss geändert werden. Er kam vor einiger Zeit zurück.
αντωνυμία άρθρο

 

 

 

Παρατηρήσεις:

 

Στον ενικό το einiger, einige, einiges αναφέρεται σε μη μετρήσιμα ουσιαστικά, στον πληθυντικό αναφέρεται σε μετρήσιμα ουσιαστικά.

 

Παραδείγματα  
Nach einigem Nachdenken.
μη μετρήσιμα
Er kam vor einiger Zeit zurück.
Der Film hatte einigen Erfolg.
Ich habe ihm einige Bücher geliehen.
μετρήσιμα
Sie kaufte einige Früchte.
Er wohnt einige Häuser weiter.

 


 

 

mehrere

 

Σημασία: Η αντωνυμία mehrere φανερώνει ένα αόριστο, μεγαλύτερο σύνολο προσώπων ή πραγμάτων ενός είδους.

 

Λειτουργία: Η αντωνυμία mehrere χρησιμοποιείται είτε ως αντωνυμία στη θέση ενός ουσιαστικού είτε ως άρθρο.

 

 

 

Η αντωνυμία mehrere έχει τύπους μόνο στον πληθυντικό αριθμό και κλίνεται ως εξής:

 

 
πληθυντικός αριθμός
ονομαστική
mehrere
γενική
mehrerer
δοτική
mehreren
αιτιατική
mehrere

 

 

 

Παραδείγματα  
Ich habe nicht nur einem, sondern mehreren Geld geliehen. Das hat mehrere Stunden gedauert.
Ihn begleiten mehrere seiner Freunde. Mehrere Kinder waren an Grippe erkrankt.
Mehrere stimmten dagegen. Ein Wort mit mehreren Bedeutungen.
αντωνυμία άρθρο