χωρίς Modalverb

CA73

 

Οι εξής εναλλακτικές δομές διατύπωσης της παθητικής δεν έχουν Modalverb.

 

bekommen, erhalten + μετοχή παρακειμένου Διατύπωση στην παθητική φωνή
Ich bekomme das Ticket per Post zugeschickt. Das Ticket wird mir per Post zugeschickt.
Er erhält das Erbe von seinem Vater zugesprochen. Das Erbe wird ihm von seinem Vater zugesprochen.

 

Αυτή η δομή είναι σπάνια και χρησιμοποιείται μόνο με ρήματα που συνδέονται με ένα αντικείμενο σε αιτιατική (πράγμα) και ένα σε δοτική (πρόσωπο).


CA73A

 

Funktionsverb + ουσιαστικό (που προκύπτει από ρήμα) Διατύπωση στην παθητική φωνή
Sein Traum kommt in Erfüllung. Sein Traum wird erfüllt.
Ehrenamtliches Engagement findet Anerkennung. Ehrenamtliches Engagement wird anerkannt.


CA73B

 

αυτοπαθείς εκφράσεις με υποκείμενο που δεν είναι πρόσωπο Διατύπωση στην παθητική φωνή
Die Tür öffnet sich. Die Tür wird geöffnet.
Eine Lösung wird sich finden. Eine Lösung wird gefunden werden.

 

 

Σε αυτές τις δομές δεν μπορεί να αναφερθεί ο "δράστης" (το ποιητικό αίτιο) με ένα εμπρόθετο σύνολο.

 

αυτοπαθείς εκφράσεις με υποκείμενο που δεν είναι πρόσωπο
Die Tür öffnet sich von mir. Λάθος

 

 

Επίσης οι αυτοπαθείς εκφράσεις με υποκείμενο που δεν είναι πρόσωπο δεν ανήκουν στις εναλλακτικές δομές διατύπωσης της παθητικής όταν το υποκείμενο δεν μπορεί να μετατραπεί σε αντικείμενο σε αιτιατική.

 

αυτοπαθείς εκφράσεις με υποκείμενο που δεν είναι πρόσωπο μετατροπή: το υποκείμενο μετατρέπεται σε αντικείμενο σε αιτιατική
Die Tür öffnet sich. Man öffnet die Tür.