Προστακτική

CA95

 

Η προστακτική χρησιμοποιείται για τη διατύπωση προτροπών. Οι προτροπές που εκφράζονται με τη βοήθεια της προστακτικής εκτείνονται από μια αυστηρή διαταγή έως μια ευγενική παράκληση.

 

Παραδείγματα
Halt den Mund!
Komm sofort her!
Rate mal!
Bringen Sie mir doch bitte mal die Geräte!

 


 

 

Η προστακτική μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο, όταν κανείς απευθύνεται άμεσα σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα. Γι΄αυτό το λόγο η προστακτική έχει τύπους μόνο στο δεύτερο πρόσωπο ενικού και πληθυντικού.

 

Στην προστακτική διακρίνουμε τον οικείο τύπο και τον τύπο ευγενείας.

 

Κανείς απευθύνεται σε   Παράδειγμα
ένα πρόσωπο οικείος τύπος Komm!
  τύπος ευγενείας Kommen Sie!

 

 

Κανείς απευθύνεται σε   Παράδειγμα
περισσότερα πρόσωπα οικείος τύπος Kommt!
  τύπος ευγενείας Kommen Sie!


CA95A

Παρατήρηση:

 

Αν μια προτροπή απευθύνεται σε μια όμάδα προσώπων στην οποία ανήκει και αυτός που διατυπώνει την προτροπή, τότε χρησιμοποιούνται οι εξής δομές:

 

δομή Παραδείγματα
πρώτο πρόσωπο πληθυντικού οριστικής στον ενεστώτα + wir Fahren wir los!
 
lasst uns + απαρέμφατο ενεστώτα Lasst uns losfahren!