Προσωπική παθητική φωνή

CA64

 

Κατά την προσωπική παθητική φωνή μετατρέπεται από την ενεργητική σύνταξη στην παθητική μια πρόταση που περιέχει αντικείμενο σε αιτιατική. Αυτό σημαίνει ότι στην ενεργητική πρόταση υπάρχει μεταβατικό ρήμα με το αντικείμενο σε αιτιατική πτώση.

 

Για να δούμε ένα παράδειγμα:

 

Aktiv   Passiv
Der Mechaniker repariert den Motor. Der Motor wird repariert.

 

 

Έχουμε λοιπόν τις ακόλουθες μετατροπές:

 

  Το υποκείμενο της ενεργητικής πρότασης δεν αναφέρεται στην παθητική πρόταση.*
  Το ρήμα σχηματίζει τον παθητικό του τύπο (werden + μετοχή παρακειμένου).
  Το αντικείμενο σε αιτιατική της ενεργητικής πρότασης μετατρέπεται σε υποκείμενο της παθητικής πρότασης.

 

* Το υποκείμενο της ενεργητικής πρότασης μπορεί να αναφερθεί στην παθητική πρόταση με τη μορφή ενός εμπρόθετου συνόλου με τις προθέσεις von ή durch. Εξαίρεση αποτελεί η αόριστη αντωνυμία man ως υποκείμενο στην ενεργητική πρόταση που δεν μπορεί να αναφερθεί (ως ποιητικό αίτιο) στην παθητική πρόταση.


CA64A

 

Αν υπάρχουν στην ενεργητική πρόταση κι άλλα αντικείμενα (σε δοτική, σε γενική ή εμπρόθετα), τότε αυτά μεταφέρονται αυτούσια στην παθητική πρόταση. Καμία μετατροπή δεν είναι εφικτή γι' αυτά.

 

 

Για να δούμε το παράδειγμα:

 

Ενεργητική φωνή   Παθητική φωνή
Die Eltern schenken den Kindern eine Reise. Eine Reise wird den Kindern geschenkt.

 

 

Κανόνας μετατροπής:


  Αντικείμενα σε δοτική, σε γενική ή εμπρόθετα αντικείμενα μεταφέρονται στην παθητική πρόταση χωρίς καμία μετατροπή.


CA64B

Αν υπάρχουν στην ενεργητική πρόταση επιρρηματικοί προσδιορισμοί κάθε είδους τότε αυτοί μεταφέρονται αυτούσιοι στην παθητική πρόταση. Καμία μετατροπή δεν είναι εφικτή.

 

 

Για να δούμε ένα παράδειγμα:

 

 

Ενεργητική φωνή
Das Elektrogeschäft informiert Interessenten regelmäßig über neue Produkte.

 

Παθητική φωνή
Interessenten werden regelmäßig über neue Produkte. informiert.

 

 

 

Κανόνας μετατροπής:

 

  Επιρρηματικοί προσδιορισμοί μεταφέρονται στην παθητική πρόταση χωρίς καμία μετατροπή.