Η πρόθεση von

KA23

 

 

Η πρόθεση "von" έχει τις εξής σημασίες:

 

 

  χρονική Παραδείγματα
1

δηλώνει ότι ένα χρονικό σημείο είναι η αφετηρία για κάτι

Sie kannten sich von Kindheit an.
2

δηλώνει ότι ένα χρονικό σημείο είναι η αρχή μιας συγκεκριμένης χρονικής περιόδου με αρχή και τέλος

Das Geschäft ist von Montag bis Freitag geöffnet.

 

 

  τοπική Παραδείγματα
1

δηλώνει ότι ένας τόπος / ένα πρόσωπο είναι η αφετηρία μιας κίνησης ή μιας διαδικασίας

Wir sind von Norden nach Süden gefahren.
2

δηλώνει ότι ένας τόπος / ένα πρόσωπο είναι η αφετηρία για κάτι που εκτείνεται ή σημείο αναφοράς για μια απόσταση

Drei Schritte von mir blieb er stehen.
3

δηλώνει καταγωγή, προέλευση

Seine Frau kommt von der Küste.

 

 

  αιτιολογική Παραδείγματα
1

δηλώνει την αιτία

Er erwachte von dem Lärm.
2

λειτουργεί σε παθητικές προτάσεις για να δηλωθεί ο δράστης μιας ενέργειας (ποιητικό αίτιο)

Das Kind wurde von der Mutter gerufen.

 

 

  τροπική Παραδείγματα
1

δηλώνει ότι κάποιος ή κάτι είναι φτιαγμένο με συγκεκριμένο τρόπο

Eine Frau von großer Schönheit.
2
δηλώνει το μέσο Das Kind musste die Hefte von seinem Taschengeld bezahlen.

 

 

  λοιπές σημασίες Παραδείγματα
1

όταν λειτουργεί ως προσδιορισμός στη θέση της γενικής (δηλώνει τον κτήτορα)

Er ist Vater von drei Söhnen.
2

ως προσδιορισμός

Die Frau von heute.