Η πρόθεση zu

KA25

 

 

Η πρόθεση "zu" έχει τις εξής σημασίες:

 

 

  χρονική Παραδείγματα
1
δηλώνει χρονική στιγμή Die Apotheke ist zu jeder Tages- und Nachtzeit dienstbereit.
2

δηλώνει μια χρονική περίοδο στην οποία συμβαίνει κάτι

Zu jener Zeit dachte man darüber anders als heute.
3

δηλώνει την αλλαγή από τη μια μέρα στην άλλη, από το ένα έτος στο άλλο

Der Winter von 1929 zu 1930 war besonders kalt.

 

 

  τοπική Παραδείγματα
1

δηλώνει μια κατεύθυνση - μαζί με την κατεύθυνση δηλώνεται και ο προορισμός προς τον οποίο κινείται κάποιος με συγκεκριμένο σκοπό

Bis zum See ist es noch eine halbe Stunde Weg.
2

δηλώνει την κατεύθυνση με σκοπό τη συμμετοχή σε κάτι

Sie gehen zur Schule.

 

 

  τροπική Παράδειγμα
1

δηλώνει μια σχέση, μια σύγκριση

Das Spiel steht 3 zu 1 für die Gäste.

 

 

  τελική Παράδειγμα
1

δηλώνει το σκοπό, το στόχο

Sie hat nichts Warmes zum Anziehen.