Η πρόθεση zwischen

KA26

 

 

Η πρόθεση "zwischen" έχει τις εξής σημασίες:

 

 

  χρονική Παράδειγμα
1

μέσα σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο, χρονικό σημείο

Das geschah zwischen dem 1. und 5. Mai.

 

 

  τοπική Παραδείγματα
1

δηλώνει έναν τόπο ο οποίος ορίζεται από δύο όρια

Zwischen den beiden Häusern ist eine Durchfahrt.
2

δηλώνει μια κατεύθυνση σε τόπο ο οποίος ορίζεται από δύο όρια

Er will die Garage zwischen die beiden Häuser bauen.
3

δηλώνει τη θέση, την παρουσία ενός πράγματος, ενός προσώπου μέσα σε ένα πλήθος

Zwischen den Erdbeeren steht viel Unkraut.
4

δηλώνει την κατεύθυνση μέσα σε ένα πλήθος

Sie hat zwischen den Salat Radieschen gesät.

 

 

  λοιπές σημασίες Παραδείγματα
1

δηλώνει αλληλεπίδραση

Die Verbindung zwischen uns ist abgerissen.
2

συσχετίζει κατηγορίες μεταξύ τους

Der Unterschied zwischen Mensch und Affe.
3

δηλώνει έναν αριθμό που βρίσκεται ανάμεσα σε δύο όρια

Die Temperatur soll morgen zwischen 20 und 22 Grad liegen.