Παρατατικός

CA4

 

Ο παρατατικός σχηματίζεται ως εξής:

 

Παρατατικός οριστικής
πρόσωπο θέμα κατάληξη
ich
spiel
te
du
spiel
test
er / sie / es
spiel
te
wir
spiel
ten
ihr
spiel
tet
sie
spiel
ten
Sie
spiel
ten


CA4A

Όταν το θέμα ενός ρήματος λήγει σε -t ή -d, τότε πριν την κατάληξη προστίθεται ένα e σε όλα τα πρόσωπα στον ενικό και στον πληθυντικό.

 

Ενεστώτας οριστικής: αύξηση e στην κατάληξη
πρόσωπο
θέμα
κατάληξη θέμα κατάληξη
ich
arbeit
ete
bad
ete
du
arbeit
etest
bad
etest
er / sie / es
arbeit
ete
bad
ete
wir
arbeit
eten
bad
eten
ihr
arbeit
etet
bad
etet
sie
arbeit
eten
bad
eten
Sie
arbeit
eten
bad
eten


CA4B

Το ίδιο συμβαίνει όταν το θέμα ενός ρήματος λήγει σε σύμφωνο + -m ή -n.*

 

Ενεστώτας οριστικής: αύξηση e στην κατάληξη
πρόσωπο
θέμα
κατάληξη θέμα κατάληξη
ich
widm
ete
öffn
ete
du
widm
etest
öffn
etest
er / sie / es
widm
ete
öffn
ete
wir
widm
eten
öffn
eten
ihr
widm
etet
öffn
etet
sie
widm
eten
öffn
eten
Sie
widm
eten
öffn
eten

 

 

* Εξαίρεση: Όταν πριν το m ή το n υπάρχει r, τότε δεν υπάρχει αύξηση όπως για παράδειγμα στα ρήματα formen, wärmen, lernen, turnen.

 

πρόσωπο
θέμα
κατάληξη θέμα κατάληξη
ich
form
te
lern
te
du
form
test
lern
test
er / sie / es
form
te
lern
te
wir
form
ten
lern
ten
ihr
form
tet
lern
tet
sie
form
ten
lern
ten
Sie
form
ten
lern
ten