Η πρόθεση über

KA20

 

 

Η πρόθεση "über" έχει τις εξής σημασίες:

 

 

  τοπική Παραδείγματα
1

δηλώνει τη θέση από κάτι που βρίσκεται πιο ψηλά από κάτι άλλο

Die Lampe hängt über dem Tisch.
2

δηλώνει τη θέση από κάτι που εφάπτεται με κάτι άλλο και το καλύπτει ολόκληρο ή μέρος του

Sie trägt einen Mantel über dem Kleid.
3

δηλώνει τη θέση από κάτι που βρίσκεται από την άλλη πλευρά

Er wohnt gleich über der Straße.
4

δηλώνει την κατεύθυνση μιας κίνησης προς τα πάνω

Er klettert über die Mauer.
5

δηλώνει ότι κάτι κατευθύνεται ή επεκτείνεται προς τα πάνω και ξεπερνά ένα όριο

Sie wurde bis über die Ohren rot.
6

δηλώνει ότι κάτι κατευθύνεται ή επεκτείνεται παράλληλα σε μία επιφάνεια

Sie strich dem Kind über das Haar.
7

δηλώνει ότι κάτι κατευθύνεται δια μέσου ενός τόπου

Sie fuhren über Berlin nach Rostock.
8

δηλώνει ότι κάτι κατευθύνεται από πάνω προς ένα σημείο το οποίο και καλύπτει ολόκληρο ή μέρος του

Die Decke sollst du über den Tisch legen.
9

δηλώνει ότι κάτι κατευθύνεται από πάνω προς τα κάτω σε κάτι

Wasser über die Blumen gießen.

 

 

  χρονική Παράδειγμα
1

δηλώνει συγκεκριμένη χρονική περίοδο κατά τη διάρκεια της οποίας συμβαίνει κάτι

Das Theater ist über die Feiertage geschlossen.