Παρατατικός

CA12

Ο παρατατικός σχηματίζεται ως εξής.

 

Παρατατικός οριστικής
πρόσωπο θέμα κατάληξη
ich
kam
---
du
kam
st
er / sie / es
kam
---
wir
kam
en
ihr
kam
t
sie
kam
en
Sie
kam
en

 

Βλέπουμε ότι τα ανώμαλα ρήματα στον παρατατικό στο πρώτο και τρίτο ενικό δεν υπάρχουν καταλήξεις.


CA12A

Όταν το θέμα ενός ρήματος λήγει σε -t ή -d, τότε πριν την κατάληξη προστίθεται ένα e στο δεύτερο πρόσωπο πληθυντικού.

 

Παρατατικός οριστικής: αύξηση e στην κατάληξη
πρόσωπο θέμα κατάληξη
ich
fand
---
du
fand
st
er / sie / es
fand
---
wir
fand
en
ihr
fand
et
sie
fand
en
Sie
fand
en


CA12B

Όταν το θέμα ενός ρήματος λήγει σε -s, -ß, -z ή -x, τότε χάνεται το s της κατάληξης στο δεύτερο πρόσωπο ενικού.

 

Ενεστώτας οριστικής: απαλοιφή s στην κατάληξη
πρόσωπο θέμα κατάληξη
ich
las
---
du
las
t
er / sie / es
las
---
wir
las
en
ihr
las
t
sie
las
en
Sie
las
en