Οι δεικτικές αντωνυμίες dies- & jen-

HA13

 

Οι δεικτικές αντωνυμίες dieser, diese, dieses και jener, jene, jenes κλίνονται ως εξής:

 

 
ενικός αριθμός
πληθυντικός αριθμός
 
αρσενικό
θηλυκό
ουδέτερο
ονομαστική
dieser
diese
dieses / dies
diese
γενική
dieses
dieser
dieses
dieser
δοτική
diesem
dieser
diesem
diesen
αιτιατική
diesen
diese
dieses / dies
diese

 

 
ενικός αριθμός
πληθυντικός αριθμός
 
αρσενικό
θηλυκό
ουδέτερο
ονομαστική
jener
jene
jenes
jene
γενική
jenes
jener
jenes
jener
δοτική
jenem
jener
jenem
jenen
αιτιατική
jenen
jene
jenes
jene

 

 

Οι δεικτικές αντωνυμίες dieser, diese, dieses και jener, jene, jenes φανερώνουν τη θέση του προσώπου ή πράγματος, το οποίο δείχνουν. Το dieser, diese, dieses φανερώνει (τοπική ή χρονική) εγγύτητα, ενώ το jener, jene, jenes (τοπική ή χρονική) απόσταση.

 

Παραδείγματα
Dieses Kind ist brav, jenes nicht.
Schreib mit diesem Kugelschreiber, jener ist leer.
Dieser Tag ist warm, jener Tag war ziemlich kühl.

 


 

 

Οι δεικτικές αντωνυμίες dieser και jener χρησιμοποιούνται είτε ως άρθρα είτε ως αντωνυμίες στη θέση ενός ουσιαστικού.

 

Παραδείγματα  
Diesen Sommer fahre ich nicht weg. Dieses ist intressant, jenes ist langweilig.
Was ist in jener Nacht passiert? Schreib mit diesem, jener ist leer.
άρθρο αντωνυμία

 


 

 

Παρατήρηση 1

 

Η δεικτική αντωνυμία dies (ως συντόμευση του dieses) και jenes όπως και η δεικτική αντωνυμία das δε χρησιμοποιούνται μόνο για ουδέτερα ουσιαστικά στον ενικό, όταν συνοδεύονται από το ρήμα sein.

 

Παραδείγματα
Dies sind meine Kinder.
Dies ist seine Wohnung.
Jenes sind meine Schüler.

 

 

Επίσης το dies μπορεί να αναφέρεται σε ολόκληρη πρόταση όπως και η δεικτική αντωνυμία das.

 

Παραδείγματα
Sie hat die Einladung abgelehnt. Dies hat alle überrascht.

 

 

Παρατήρηση 2

 

Οι δεικτικές αντωνυμίες dieser και jener χρησιμοποιούνται όπως οι εκφράσεις ersterer και letzterer για να παραπέμψουν σε δύο διαφορετικά ουσιαστικά που προηγήθηκαν.

 

Παραδείγματα
Es gibt Luft- und Meeresverschmutzung. Diese / letztere ist auf die Abwässer zurückzuführen, jene / erstere auf die Autoabgase.

 

 

Με τις εκφράσεις der eine - der andere δε δηλώνεται η σειρά.

 

Παραδείγματα
Es gibt Luft- und Meeresverschmutzung. Die eine ist auf die Abwässer zurückzuführen, die andere auf die Autoabgase.