Εναλλακτικές δομές προστακτικής

CA97

 

Εκτός από την προστακτική υπάρχουν και άλλα γλωσσικά μέσα για να διατυπώσει κανείς μια προτροπή όπως για παράδειγμα

 

γλωσσικά μέσα Παραδείγματα
ερώτηση (σε οριστική) Machst du die Tür zu?
Kommst du bitte mal vorbei?
 
ερώτηση (σε Konjunktiv II) Würdest du bitte kurz warten?
Könntest du mir bitte 50 Euro leihen?
 
Modalverben Du musst mich sofort benachrichtigen!
Du sollst ihn nicht stören!
 
πρόταση κρίσεως (ενεστώτας ή μέλλοντας οριστικής) Du gehst jetzt!
Du wirst jetzt ins Bett gehen!
 
απαρεμφατική πρόταση Vorsichtig fahren!
Aufstehen!
 

ουσιαστικά, επίθετα, μόρια (σε ελλειπτική διατύπωση)

Vorsicht! Vorsichtig! Los!
Ruhe! Schneller! Weg!
 
παθητική χωρίς υποκείμενο Jetzt wird gegessen!
Jetzt wird geschlafen!