Συνοπτικός πίνακας πτώσεων

KA33

 

Στον παρακάτω πίνακα συνοψίζονται όλες οι προθέσεις και οι πτώσεις με τις οποίες μπορούν να συνδεθούν.

 

A
αιτιατική
D
δοτική
G
γενική
N
ονομαστική

 

πρόθεση
πτώση
A
D
G
N
ab        
an        
angesichts        
anhand        
anlässlich        
(an)statt        
anstelle        
auf        
aufgrund        
aus        
außer        
außerhalb        
bei        
bezüglich        
binnen        
bis        
dank        
durch        
entgegen        
entlang        
für        
gegen        
gegenüber        
gemäß        
halber        
hinter        
in        
infolge        
innerhalb        
je        
laut        
mit        
mithilfe        
(mit)samt        
nach        
neben        
oberhalb        
ohne        
per        
pro        
seit        
trotz        
über        
um        
um...willen        
unter        
unterhalb        
unweit        
via        
von        
vor        
während        
wegen        
wider        
zu        
zufolge        
zugunsten        
zuliebe        
zwischen