Ιδιαιτερότητες (κλίση επιθέτων)

EA10

 

Υπάρχουν ομάδες επιθέτων που παρουσιάζουν κάποιες ιδιαιτερότητες κατά την κλίση τους.

 

 

Επίθετα που δεν κλίνονται, η μορφή τους παραμένει σταθερή:

 

  Παραδείγματα
συγκεκριμένα χρώματα
sie hat ein lila Kleid gekauft
Sand im Getriebe der orange-schwarzen Koalition

 

  Παραδείγματα
επίθετα που προκύπτουν από τοπωνύμια και λήγουν σε -er
die Berliner Mauer
die Frankfurter Würste

 

ή μια σειρά επιθέτων όπως "klasse, lauter, prima, premium, online, offline, super, topless, topsecret, trendy, tricky, uni, unplugged".


EA10A

 

Επίθετα που λήγουν σε -el:

 

Σε αυτή την ομάδα των επιθέτων χάνεται το μη τονιζόμενο e της κατάληξης, όταν το επίθετο λειτουργεί ως επιθετικός προσδιορισμός ενός ουσιαστικού.

 

  Παραδείγματα
dunkel
dunkler Raum
flexibel
flexible Altersgrenze
irreparabel
irreparable Defekte


EA10B

 

Επίθετα που λήγουν σε -er:

 

Αν το θέμα του επιθέτου λήγει σε δίφθογγο + er, τότε χάνεται το e της κατάληξης, όταν το επίθετο λειτουργεί ως επιθετικός προσδιορισμός ενός ουσιαστικού. Αυτό συμβαίνει και σε ξενικά επίθετα που λήγουν σε μη τονιζόμενο -er.

 

  Παραδείγματα
teuer
teure Kleider
makaber
ein makabrer Witz

 

 

Σε όλα τα υπόλοιπα γερμανικά επίθετα που λήγουν σε μη τονιζόμενο -er ή -en δεν χάνεται το e του θέματος.

 

  Παραδείγματα
sicher
eine sichere Methode
eben
ein ebenes Gelände


EA10C

 

Επίθετα που λήγουν σε μη τονιζόμενο -e:

 

Κάποια επίθετα που λήγουν σε μη τονιζόμενο -e χρησιμοποιούνται και χωρίς το -e.

 

  Παραδείγματα
blöd - blöde Paul ist blöd / blöde
nah - nahe das Haus ist nah / nahe
mild - milde das Wetter ist mild / milde

 

 

Το -e της κατάληξης χάνεται όταν το επίθετο κλίνεται, όπως συμβαίνει και σε όλα τα επίθετα που λήγουν σε μη τονιζόμενο -e.

 

  Παραδείγματα
blöd - blöde ein blöder Mensch
müde ein müder Schüler


EA10D

 

Το επίθετο hoch

 

Κατά την κλίση του επιθέτου hoch αλλάζει το ληκτικό σύμφωνο, ουσιαστικά χάνεται το c.

 

  Παραδείγματα
hoch ein hohes Gebäude