Το Modalverb dürfen

CA102

 

Η βασική σημασία του dürfen είναι η άδεια ή σε περίπτωση άρνησης η απαγόρευση.

 

Αυτός που επιτρέπει ή απαγορεύει κάτι μπορεί να είναι κάτι συγκεκριμένο (για παράδειγμα ένα πρόσωπο) ή κάτι αφηρημένο (για παράδειγμα ένας νόμος), δεν μπορεί όμως να είναι το γραμματικό υποκείμενο του Modalverb dürfen.

 

Παράδειγμα
γραμματικό υποκείμενο
αυτός που επιτρέπει ή απαγορεύει
Άδεια
Lisa
Eltern
Lisa darf heute bei ihrer Freundin übernachten.
= Lisa hat die Erlaubnis, dass sie heute bei ihrer Freundin übernachtet.
= Lisas Eltern erlauben ihr, dass sie heute bei ihrer Freundin übernachtet.
Απαγόρευση
man
Straßen-verkehrsordnung
Man darf am Steuer keinen Alkohol trinken.
= Es ist verboten, dass man am Steuer Alkohol trinkt.
= Die Straßenverkehrsordnung verbietet, dass man am Steuer Alkohol trinkt.


CA102A

Όταν κανείς ζητά την άδεια, τότε χρησιμοποιείται ο ενεστώτας οριστικής ή ο παρατατικός του Konjunktiv II.

 

Η παράκληση για άδεια που εκφράζεται με τον Konjunktiv II είναι πιο ευγενική.

 

Παραδείγματα  
Darf ich Sie was fragen? οριστική
Dürfte ich Sie was fragen? Konjunktiv II


CA102B

Μια δευτερεύουσα σημασία του dürfen είναι η διατύπωση μιας προτροπής ή επιθυμίας.

 

Αυτή η σημασία τις περισσότερες φορές χρησιμοποιείται σε αρνητικές προτάσεις.

 

Παραδείγματα
Du darfst jetzt nicht aufgeben!
Du darfst nicht traurig sein!
Wir dürfen nicht vergessen, uns zu bedanken.