Εξαιρέσεις της δεύτερης κλίσης

 

Στη δεύτερη κλίση των ουσιαστικών υπάρχουν συγκεκριμένες εξαιρέσεις:

 

1. Στα ουσιαστικά Nachbar, Bauer και Ungar αντί για την κατάληξη -en έχουμε την κατάληξη -n.

 

 
ενικός
ονομαστική der Nachbar Bauer Ungar
γενική des Nachbarn Bauern Ungarn
δοτική dem Nachbarn Bauern Ungarn
αιτιατική den Nachbarn Bauern Ungarn

 

 
πληθυντικός
ονομαστική die Nachbarn Bauern Ungarn
γενική der Nachbarn Bauern Ungarn
δοτική den Nachbarn Bauern Ungarn
αιτιατική die Nachbarn Bauern Ungarn

 

 

2. Σε ουσιαστικά όπως Name ή Samen η κατάληξη στη γενική ενικού είναι -ens.

 

Πρόκειται για μια ομάδα ουσιαστικών που λήγουν σε -e ή -en όπως der Friede(n), der Gedanke(n), der Glaube(n), der Wille(n), der Funke(n).

 

 
ενικός
ονομαστική der Name Samen
γενική des Namens Samens
δοτική dem Namen Samen
αιτιατική den Namen Samen

 

 
πληθυντικός
ονομαστική die Namen Samen
γενική der Namen Samen
δοτική den Namen Samen
αιτιατική die Namen Samen

 

 

3. Το ουσιαστικό Herr αποτελεί και αυτό εξαίρεση.

 

 
ενικός
ονομαστική der Herr
γενική des Herrn
δοτική dem Herrn
αιτιατική den Herrn

 

 
πληθυντικός
ονομαστική die Herren
γενική der Herren
δοτική den Herren
αιτιατική die Herren

 

 

4. Το ουσιαστικό Herz είναι το μοναδικό ουδέτερο ουσιαστικό της δεύτερης κλίσης.

 

 
ενικός
ονομαστική das Herz
γενική des Herzens
δοτική dem Herz
αιτιατική das Herz

 

 
πληθυντικός
ονομαστική die Herzen
γενική der Herzen
δοτική den Herzen
αιτιατική die Herzen