Οι επιφωνηματικές προτάσεις

 

Επιφωνηματικές ονομάζονται οι προτάσεις που εκφράζουν θαυμασμό ή έκπληξη.

 

Παραδείγματα
Ich war vielleicht aufgeregt!
Hat der aber eine schöne Frau!
Wie teuer das nur geworden ist!

 

 

Οι επιφωνηματικές προτάσεις έχουν διάφορους τύπους με διαφορετικά τυπικά χαρακτηριστικά:

 

 

1. Πρόταση κρίσεως

 

θέση ρήματος στη δεύτερη θέση
έγκλιση οριστική
επιτονισμός ελάττων / η λέξη θαυμασμού ή έκπληξης τονίζεται
σημείο στίξης θαυμαστικό

 

 

Σε αυτή την περίπτωση συχνά εμφανίζονται λέξεις όπως το aber ή το  vielleicht, οι οποίες ενισχύουν την έκφραση του θαυμασμού ή της έκπληξης. Επιπλέον είναι επίσης δυνατό  για  ενίσχυση η λέξη που εκφράζει θαυμασμό ή έκπληξη να βρίσκεται στην πρώτη θέση της πρότασης.

 

Παραδείγματα
Es ist aber heiß hier! Heiß ist es hier!

 

 

2. Ερωτηματική πρόταση

 

θέση ρήματος στην πρώτη ή στη δεύτερη θέση / τελευταία θέση με πρώτη λέξη το wie
έγκλιση οριστική
επιτονισμός ελάττων / η λέξη θαυμασμού ή έκπληξης τονίζεται
σημείο στίξης θαυμαστικό

 

 

Σε αυτή την περίπτωση συχνά υπάρχουν λέξεις όπως οι aber, doch ή nur, οι οποίες ενισχύουν την έκφραση θαυμασμού ή έκπληξης.

Παραδείγματα
Ist es aber heiß hier! Wie heiß ist es aber hier!
  Wie heiß es hier ist!