Αιτιολογικοί σύνδεσμοι

 

Αιτιολογικός είναι ο ακόλουθος παρατακτικός σύνδεσμος:

 

denn

 

 

Αιτιολογικοί είναι οι ακόλουθοι υποτακτικοί σύνδεσμοι:

 

weil
da
zumal
als *
um so mehr als
um so weniger als

 

* υποχρεωτικό Korrelat στην κύρια πρόταση τα "insofern", "insoweit" ή "um so + συγκριτικός"