Υποθετικοί σύνδεσμοι

 

Υποθετικοί είναι οι ακόλουθοι υποτακτικοί σύνδεσμοι:

 

wenn
falls
sofern
außer wenn
solange *
bevor *
ehe *
bis *

 

* με άρνηση