Συμπερασματικοί σύνδεσμοι

 

Συμπερασματικοί είναι οι ακόλουθοι υποτακτικοί σύνδεσμοι:

 

sodass / so dass
dass
um ... zu
als dass
ohne dass
ohne ... zu