Συμπλεκτικοί σύνδεσμοι

 

Συμπλεκτικοί είναι οι ακόλουθοι παρατακτικοί σύνδεσμοι:

 

und
sowie

nicht nur - sondern auch

sowohl - als auch
sowohl - wie auch
weder - noch

 

 

Συμπλεκτικός είναι ο ακόλουθος υποτακτικός σύνδεσμος:

 

um ... zu