Εννοιολογικές κατηγορίες ρημάτων

 

Τα ρήματα χωρίζονται σε ομάδες σύμφωνα με τη σημασία τους, σύμφωνα δηλαδή με το αν εκφράζουν μια ενέργεια, μια κατάσταση ή μια διαδικασία στην οποία υπόκειται το υποκείμενο.

 

 

1. Ρήματα που εκφράζουν ενέργεια

 

Σε αυτή την ομάδα ανήκουν ρήματα που εκφράζουν ότι το υποκείμενο ενεργεί.

 

Παραδείγματα
singen, arbeiten, schlagen, essen, anrufen, spielen, erschießen, zerstören, bauen, helfen, lesen, gehen, schreiben, lachen usw.

 

 

2. Ρήματα που εκφράζουν μια διαδικασία στην οποία υπόκειται το υποκείμενο

 

Σε αυτή την ομάδα ανήκουν ρήματα που εκφράζουν ότι το υποκείμενο αλλάζει ή υπόκειται σε μια διαδικασία.

 

Παραδείγματα
einschlafen, verhungern, sterben, erfrieren, wachsen, fallen, erfrieren, aufwachen usw.

 

 

3. Ρήματα που εκφράζουν κατάσταση

 

Σε αυτή την ομάδα ανήκουν ρήματα που εκφράζουν μία κατάσταση. Το υποκείμενο δεν αλλάζει.

 

Παραδείγματα
leben, sein, wohnen, liegen, sich befinden, schlafen usw.