Παρατηρήσεις (αυτοπαθή & αλληλοπαθή ρήματα)

 

4. Η μετοχή ενεστώτα (πρώτη μετοχή) ενός αυτοπαθούς ρήματος μπορεί ως επιθετικός προσδιορισμός να βρίσκεται πριν από ένα ουσιαστικό. Σε αυτή την περίπτωση την μετοχή πρέπει να τη συνοδεύει η αυτοπαθής αντωνυμία.

 

Παραδείγματα
Der sich erholende Arbeiter.
Das sich amüsierende Publikum.
Die sich schminkende Frau.

 

 

Αντίθετα η μετοχή παρακειμένου (δεύτερη μετοχή) ενός αυτοπαθούς ρήματος μπορεί να βρίσκεται πριν από ένα ουσιαστικό ως επιθετικός προσδιορισμός μόνο όταν το αυτοπαθές ρήμα σχηματίζει Zustandsreflexiv. Η αυτοπαθής αντωνυμία παραλείπεται.

 

Παραδείγματα
Der enttäuschte Kunde.
Die verliebte Frau.
Die geöffnete Tür.