Παρατηρήσεις (αυτοπαθή & αλληλοπαθή ρήματα)

 

2. Τα αυτοπαθή ρήματα σχηματίζουν τον παρακείμενο ή τον υπερσυντέλικο πάντα με το βοηθητικό "haben". Αυτό δεν ισχύει για τα αλληλοπαθή ρήματα που μπορούν να σχηματίσουν τον παρακείμενο ή τον υπερσυντέλικο και με το βοηθητικό ρήμα "sein".

 

Παραδείγματα  
Er hat sich erkältet. αυτοπαθή ρήματα
Wir haben uns sehr beeilt.
Ihr hattet euch nicht erholt.
Ich habe mich geschämt.
 
Sie haben sich (= Akkusativ) getroffen. αλληλοπαθή ρήματα
Wir sind uns (= Dativ) begegnet.