Παρατηρήσεις (αυτοπαθή & αλληλοπαθή ρήματα)

 

1. Η αυτοπαθής αντωνυμία ταυτίζεται με το υποκείμενο και βρίσκεται στο ίδιο πρόσωπο και στον ίδιο αριθμό με αυτό.

 

Παραδείγματα πρόσωπο και αριθμός
Er hat sich erkältet. τρίτο πρόσωπο ενικού
Wir beeilen uns sehr. πρώτο πρόσωπο πληθυντικού
Ihr könnt euch nicht erholen. δεύτερο πρόσωπο πληθυντικού
Ich schäme mich. πρώτο πρόσωπο ενικού